Наукова періодика України
Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент  

Мистецька освіта:
зміст, технології, менеджмент
Збірник наукових праць

Архів номерів (укр.)

Archives of issues (eng.)


Рік заснування: 2006
Проблематика: висвітлення питань мистецької освіти, її змісту, технологій, менеджменту
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12611-1495 Р від 16.05.2007
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/2 від 13.02.2008
Галузь науки: педагогічні науки
Періодичність: 1 раз на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники: Дочірнє підприємство приватний вищий навчальний заклад "Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі"; Інститут педагогіки академії педагогічних наук України; Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Головний редактор: Чебикін Андрій Володимирович, професор, дійсний член НАМ України, народний художник України, Президент Національної академії мистцтв України, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
Заступник головного редактора: Фурса Оксана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, професор, ректор Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі
Відповідальний секретар: Таранік-Ткачук К.В., кандидат педагогічних наук
Члени редколегії: Гріффен Л.О., д-р техн. наук; Євтух М.Д., дійсн. чл. НАПН України; Лещенко М.П., д-р пед. наук; Олексюк О.М., д-р пед. наук; Орлов В.Ф., д-р пед. наук; Селівачов М.Р., д-р мистецтвознавства; Федорук О.К., д-р мистецтвознавства; Чебикін А.М., дійсн. чл. НАМ України; Шевнюк О.Л., д-р пед. наук
Адреса редакції: Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі
вул. Бережанська, 5, Київ, Україна, 04074
Тел.: (044) 495-17-76
Тел/факс: (044) 390-37-96
E-mail: mixmd@list.ru
 

Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі, Київ
www.mixmd.edu.ua