(1)
Пен, Ч. МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ ВИКОНАВСЬКОЇ САМОПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ. MO 2017, 88-99.