Козир, А., & Лабунець, В. (2020). ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (15), 27-42. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-2