Бойта, В. (2020) «СКРАЙБІНГ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ У КОЛЕДЖАХ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ», Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (15), с. 162-172. doi: 10.37041/2410-4434-2020-15-11.