Лілік, О. (2020) «МІЖМИСТЕЦЬКИЙ ПОЛІЛОГ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ», Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (16), с. 117-129. doi: 10.37041/2410-4434-2020-16-9.