Денгаова, А. (2017) «ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ», Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (12), с. 60-73. доступний у: https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/73 (дата звернення: 21Лютий2024).