[1]
Г. Шкарупа, «РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПЕДАГОГІЧНА ЗАДАЧА», MO, вип. 13, с. 193-207, Груд 2018.