[1]
В. Орлов, «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У СИСТЕМІ МИСТЕЦЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ», MO, вип. 12, с. 18-28, Груд 2017.