[1]
С. Сунь, «АКТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА САМОРЕГУЛЯЦІЇ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКИХ ДІЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА», MO, вип. 12, с. 74-87, Груд 2017.