[1]
Ч. Пен, «МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ ВИКОНАВСЬКОЇ САМОПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ», MO, вип. 12, с. 88-99, Груд 2017.