Бойта, В. «СКРАЙБІНГ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ У КОЛЕДЖАХ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ». Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, вип. 15, Березень 2020, с. 162-7, doi:10.37041/2410-4434-2020-15-11.