Пен, Ч. «МУЗИЧНИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ ВИКОНАВСЬКОЇ САМОПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ». Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, вип. 12, Грудень 2017, с. 88-99, https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/75.