АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі та Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України люб’язно запрошують до участі у збірнику наукових праць "Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент"!

Засновники: АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі та Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України

Рік заснування: 2006

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ №24333-14173 ПР від 13 лютого 2020 р.

Міжнародні стандартні номери періодичного видання: 2410-4434 (Print), 2707-3033 (Online), ISSN-L 2410-4434

Періодичність: 1 раз на рік

Мови видання: українська, польська, англійська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

До 12 березня 2020 р. збірник було внесено до категорії "В" Переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (накази МОН України від 29 грудня 2014 р. № 1528 та від 15 січня 2018 р. № 32).