Цілі та проблематика

У збірнику друкуються статті педагогічної, науково-мистецької, дизайнерської та менеджерської спрямованості, із питань теорії педагогіки, дидактики, методики і технології навчання, виховання, професійної освіти, історії педагогіки та освіти, соціальної педагогіки, зарубіжної педагогіки, експериментальної роботи в закладах освіти тощо.

Тематичні напрями:

  • зміст і провідні тенденції мистецької освіти;
  • теоретико-методологічні засади мистецької освіти, творчості, майстерності, професіоналізму в підготовці майбутніх фахівців із дизайну і освітянських кадрів;
  • актуальні проблеми мистецької освіти в сучасному інформаційно-технологічному просторі;
  • порівняльно-педагогічні дослідження із питань мистецької освіти;
  • історико-педагогічні розвідки з проблем дизайну та дизайн-освіти;
  • шляхи і засоби професійного та особистісного зростання майбутніх дизайнерів;
  • традиції та інновації у системі мистецької освіти;
  • професійно-творча самореалізація викладача мистецьких дисциплін у сучасній навчально-виховній практиці;
  • менеджмент мистецької освіти.

УДК: 370, 371, 372, 373, 374, 376, 378, 379