Редакційна колегія

Орлов Валерій, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-1843-390X (головний редактор)

Фурса Оксана, доктор педагогічних наук, професор, ректор Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-6357-1079 (заступник головного редактора)

Базиль Людмила, доктор педагогічних наук, доцент, учений секретар Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-4130-5436 (відповідальний редактор)

Костюк Олена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури та теорії літератури факультету іноземної філології Національного педагогічного універcитету імені М.П. Драгоманова, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0003-3879-1111 (літературний редактор)

Андрощук Ірина, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-8054-5574

Андрощук Ігор, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва Хмельницького національного університету, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-5490-1566

Базелюк Олександр, кандидат педагогічних наук, докторант Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-3206-2287

Баніт Ольга, доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник лабораторії андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9002-6439

Благун Наталія, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-9133-2638

Бородієнко Олександра, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9133-0344

Каленський Андрій, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії науково-методичного супроводу підготовці фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9034-5042

Качмар Олександра, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-2002-4603

Луценко Григорій, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-5100-8748

Оршанський Леонід, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9197-2953

Оружа Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи та соціальних питань Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-6731-4272

Чирчик Сергій, доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України, проректор з наукової роботи Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Україна

Шевнюк Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-3247-2374

Щолокова Ольга, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Україна, ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9496-828X