РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ

  • Валентина Радкевич ІПТО НАПН України, м. Київ
Ключові слова: ремесло, художній промисел, історія художньої освіти, історичний досвід, ретроспективний аналіз

Анотація

Статтю присвячено висвітленню результатів ретроспективного аналізу вітчизняного історичного досвіду щодо становлення і розвитку художніх ремесел і промислів та окреслено вплив особливостей художньої освіти минулого на утвердження теоретичних засад сучасного професійно-технічного навчання. Доведено, що історичний досвід є важливим чинником зміцнення інтелектуального й духовного потенціалу народу, розвиток вітчизняного виробництва і техніки, збереження й примноження національно-культурної спадщини.

Посилання

Brok·hauz F. A. Эntsyklopedycheskyy slovar' / F. A. Brok·hauz, Y. A. Эfron. – SPb. : Yzdatel'skoe delo, 1899. – 630 s.

Holod I. V. Mystetstvoznavstvo u kontseptsiyi humanitar-noyi osvity / Ihor Holod // Visnyk L'vivs'koyi akademiyi mys-tetstv. – L'viv, 1999. – S. 202–210.

Holod I. V. Rozvytok mis'koho remesla Halychyny i Volyni u XVI – XVII st. / I. V. Holod // Dekoratyvno-uzhytkove ta obrazotvorche mystetstvo : istoriya, teoriya, praktyka / L'viv. in-t prykladnoho ta dekoratyvnoho mystetstva. – L'viv, 1992. – Vyp. 3. – S. 61–72.

Zakharchuk-Chuhay R. V. Ukrayins'ka narodna vyshyvka / Rayisa Volodymyrivna Zakharchuk-Chuhay. – K. : Naukova dum-ka, 1988. – 167 s.

Kylkevych S. R. Detynets Kyeva IKh – I polovynы KhIII veka : monohrafyya / Stefanyya Romual'dovna Kylkevych. – K. : Naukova dumka, 1982. – 173 s.

Koval'chuk O. V. Ukrayins'ke narodoznavstvo : kn. dlya vchytelya / O. V. Koval'chuk. – K. : Osvita, 1992. – 174 s

Krachkivs'kyy M. Arkhivna spadshchyna Kyyivs'kykh tsekhiv // Zapysky istorychno-filolohichnoho viddilu / [nauk. red. M. Hrushevs'kyy ta in.] ; Ukrayins'ka Akademiya nauk. – K., 1927. – S. 262–286.

Krыlova N. B. Kul'turolohyya obrazovanyya / Nata Krы-lova. – M. : Narodnoe obrazovanye, 2000. – 272 s.

Kustarnыe promыslы Podol'skoy hubernyy. – K. : Typo-Lytohrafyya «S. V. Kul'zhenko», 1916. – 645 s.

Lozko H. S. Ukrayins'ke narodoznavstvo / Halyna Serhiyivna Lozko. – K. : Zodiak–EKO, 1995. – 368 s.

Myhal' S. P. Dyzayn. L'vivs'ka shkola : [al'bom-kataloh] / Stanislav Pavlovych Myhal'. – L'viv : Papuha, 2004. – 240 s.

Polons'ka-Vasylenko N. Istoriya Ukrayiny : u 2-kh t. / Nataliya Polons'ka-Vasylenko. – K. : Lybid', 1995. – T.1. : Do seredyny XVII stolittya. – 1995. – 588 s.

Problemы narodnoho yskusstva : [sb. statey] / pod. red. M. A. Nekrasovoy, K. A. Makarova ; NYY teoryy y ystoryy yzobrazyt. yskusstv Akad. khudozhestv SSSR . – M. : Yzobrazytel'noe yskusstvo, 1982. – 137 s.

Rыbakov B. A. Remeslo drevney Rusy / Borys Alek-sandrovych Rыbakov. – M. : Yzdatel'stvo Akademyy nauk SSSR, 1948. – 783 s.

Sydorovych S. Y. Khudozhnya tkanyna Zakhidnykh oblas-tey URSR / Savyna Yosypivna Sydorovych ; AN URSR, Mu-zey etnohrafiyi ta khudozhn'oho promyslu. – K. : Naukova dumka, 1979. – 153 s.

Charewiczowa L. Lwówskie organizacje Zawodowe – Lwów, 1929. – 6 s

Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Радкевич , В. (2014). РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (9), 7-30. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/140
Номер
Розділ
АКТУАЛІТЕТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ