КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • В. Ковальчук ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ
Ключові слова: компетентність, компетенція, проектна компетентність, концепція, модель розвитку проектної компетентності

Анотація

У статті обґрунтована концепція формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів, яка включає принципи, цілі, завдання та модель процесу формування проектної компетентності учнів. Модель формування процесу проектної компетентності розглядається як відображення системи змін освітньої діяльності в освітньому середовищі школи через створення відповідних організаційно-педагогічних умов.

Посилання

Vokhmentseva E. A. Proektnaya deyatel'nost' uchashchykhsya kak sredstvo formyrovanyya klyuchevыkh kompetentnostey [Tekst] / E. A. Vokhmentseva // Aktual'nыe zadachy pedahohyky: materyalы mezhdunar. nauch. konf. (h. Chyta, dekabr' 2011 h.). — Chyta: Yzdatel'stvo Molodoy uchenыy, 2011. S. 58-65.

Danylenko L. I. Upravlinnya innovatsiynoyu diyal'nistyu v zahal'noosvitn'omu navchal'nomu zakladi: monohrafiya. – K.: Milenium, 2004. – 352 s.

Derzhavnyy standart bazovoyi i povnoyi zahal'noyi seredn'oyi osvity (№ 1392vid 23 lystopada 2011 r. ). [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/.

Zakon Ukrayiny «Pro innovatsiynu diyal'nist'» (№ 40-IV vid 4 lypnya 2002 r.) // Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR). – 2002. – № 36. – S. 266.

Zakon Ukrayiny «Pro osvitu» (№ 1060-XII, iz zminamy vid 11.06.2008 r.) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_00/part_3.html.

Zakon Ukrayiny «Pro priorytetni napryamy innovatsiynoyi diyal'nosti v Ukrayini» (№ 433-IV vid 16 sichnya 2003 r.) // Vidomosti Verkhovnoyi Rady (VVR). – 2003. – № 13. – S. 93.

Koval'chuk V. I. Proektna diyal'nist' u pochatkoviy shkoli / V. I. Koval'chuk, L. P. Lytvyn, N. M. Kryvenko. // Zavuch. – 2014. – №24. – S. 2–17.

Koval'chuk V. I. Rozvytok proektnoyi kompetentnosti uchniv / V. I. Koval'chuk, L. P. Lytvyn. // Shkola. – 2013. – №12. – S. 53.

Koval'chuk V. I. Efektyvnyy urok: tekhnolohiyi, struktura, analiz / V. I. Koval'chuk. – K. : Shk. svit, 2011. – 128 s.

Koval'chuk V. I. Innovatsiyni pidkhody do orhanizatsiyi navchal'noho protsesu / V. I. Koval'chuk. – [2-e vyd. dop. i pererob.]. – K. : Shk. svit, 2011. – 128 s.

Koval'chuk V. I. Stvorennya spryyatlyvoho navchal'noho seredovyshcha. Treninhy / [za zah. red. V. Koval'chuka, upor. L. Halitsyna]. – K. : Shk. svit, 2011. – 128 s.

Matyash N. V., Volodyna Yu. A. Metodyka otsenky proektnoy kompetentnosty studentov [Эlektronnыy resurs] // Psykholohycheskye yssledovanyya: эlektron. nauch. zhurn. 2011. N 3(17). URL: http://psystudy.ru

Natsional'na stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na 2012–2021 roky. Rezhym dostupu: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

Pakhomova N.Yu. Metod uchebnoho proekta v obrazovatel'nom uchrezhdenyy: Posobye dlya uchyteley y studentov pedahohycheskykh vuzov. — 3-e yzd., yspr. y dop. — M.: ARKTY, 2005. — 112 s.

Polivanova K.N. Proektnaya deyatel'nost' shkol'nykov: posobye dlya uchytelya / K.N. Polyvanova. – 2-e uzd. – M.: Prosveshchenye, 2011. – 192 s.

Polozhennya Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny «Pro poryadok zdiysnennya innovatsiynoyi diyal'nosti v zakladakh osvity» (vid 17.11.2000 r. № 522) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ndl.ippo.org.ua/node/50

Prohrama «Seredn'ostrokovi priorytetni napryamy innovatsiynoyi diyal'nosti haluzevoho rivnya u sferi osvity» (vid 29.05.2003 r.) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://ua-info.biz/legal/basere/ua-cmtazt.htm

Proekt Kontseptsiyi rozvytku osvity Ukrayiny na period 2015 - 2025 rokiv [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.osvitaua.com/2014/11/mon-cancept/.

Khutorskoy A.V. Klyuchevыe kompetentsyy kak komponent lychnostno-oryentyrovannoy paradyhmы obrazovanyya // Narodnoe obrazovanye. 2003. N 2. S. 55–61.

Yak staty maysternym pedahohom : posibnyk z osobystisno-zoriyentovanoho navchannya : navchal'nyy posibnyk / [V.I. Koval'chuk, L.M. Serheyeva, I.V. Il'ko, H.H. Rusanov] ; za red. L.I. Danylenko. – K. : TOV «Etis Plyus», 2007. – 136 s.

Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Ковальчук , В. (2014). КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (9), 114-135. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/147
Номер
Розділ
МЕТОДОЛОГІЧНІ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ