МЕТОДИ РЕФЛЕКТИВНОЇ ЕВРИСТИКИ ДЛЯ ТВОРЧОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

  • Ольга Баніт Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна
  • Малгожата Франц Вища Школа Бізнесу і Наук про Здоров’я
Ключові слова: евристика, творчість, креативність, метод Сократа, метод Декарта, метод Г. Поля, метод А. Гуральського

Анотація

У статті представлені методи рефлексивної евристики, які можна застосовувати для творчого розв’язання завдань мистецької освіти. Серед них: класичні – метод Сократа та метод Декарта, сучасні – метод Г. Поля та системний підхід А. Гуральського. Основне завдання методу Сократа – допомогти людині у пошуках істини. Основним засобом досягнення істини є саморефлексія у процесі діалогу, що в результаті веде до раціональних дій. Метод Декарта базується на дуалізації знання, а саме на тому, що певні знання є доступними, а інші потрібно здобувати методично. Для Декарта істина означає впевненість; справжнє пізнання є чітким і зрозумілим. Декарт керувався принципом зведення всього складного до простого та елементарного. Основною метою навчання Г. Поля вважав «навчити мислити». Мислення – це процес, за допомогою якого наявні факти наводять на думку про інші факти чи істини таким чином, що з цих фактів формується інша думка. Однак найбільш специфічною особливістю мислення є те, що воно дозволяє виробляти нову інформацію, тому мислення слід трактувати насамперед як творчий процес, що веде до здобуття нових знань, що дозволяє вийти за межі поданої інформації. Акт мислення полягає не тільки у створенні інформації, а й у її відборі.
На думку А. Гуральського, творчість проявляється у двох сферах: Природи та Культури. Незважаючи не те, що вони виявляються в різних формах, їх можна вважати ідентичними. Прояв творчості у цих сферах підкреслює цілісну природу світу і водночас виявляє можливість доповнення, розкриваючи специфіку цих доповнень через світ природи або світ культури.

Посилання

Góralski A. Teoria twórczości. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2003. 215 s.

Góralski A. Dzielo George Polya jako realizacja intuicjonizmu syntetycznego. Maszynodruk, 2011. 48 s.

Olczak M. Jakość dostrzegania problemów i zadań poznawczych – istotny czynnik wychowania do twórczości. Łódź: Politechnika Łódzka, 511 s.

Polya G. Mathematical Methods in Science. Studies in Mathematics, 1963. Vol. XI. 249 s.

Polya G., 1975. Odkrycie matematyczne. O rozumieniu, uczeniu się i nauczaniu rozwiązywania zadań. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. 439 s.

Polya G. Jak to rozwiązać? Warszawa: PWN, 1964. 251 s.

Polya, G. Induction and Analogy in Mathematics. Mathematics and Plausible Reasoning, 1954.Vol 1. 293 s. Princeton.

Polya, G. Jak to rozwiązać? Warszawa: PWN, 1993. 251 s.

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Баніт, О., & Франц, М. (2020). МЕТОДИ РЕФЛЕКТИВНОЇ ЕВРИСТИКИ ДЛЯ ТВОРЧОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (16), 45-57. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-16-4
Номер
Розділ
ІННОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ І ТЕХНОЛОГІЯХ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ