ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

  • Я. Твердохлібова Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, м. Одеса
Ключові слова: дидактичні умови, художньо-графічна підготовка, дидактичні принципи педагогіки мистецтва, процес навчанн-учіння, компетентність

Анотація

У статті розглянуто дидактичні умови навчально-творчої діяльності студентів у процесі художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.

Посилання

Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: учеб. пособие для студ высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности «Художественное проектирование изделий текстильной промышленности»./Н.П.Бесчаснов. - М., 2005.

Орлов В.Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін : монографія / за заг. ред. І.А.Зязюна; В. Ф. Орлов. – К.: Наукова думка, 2003. – 262 с.

Резніченко М.І., Твердохлібова Я.М. Художня графіка.Змістові модулі 1,2.Навчально-методичний посібник для студентів художньо-графічних факультетів /М.І.Резніченко, Я.М.Твердохлібова. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 272 с.

Рудницька О.П. Педагогіка : загальна та мистецька : [навч. посібник] /О.П. Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2005. – 358 с.

Симоненко С.М. Визуальное мышление и художественно-графическое творчество /С.М.Симоненко. //ОДПИ, Одесса.- Деп. в ГНТБ Украины, 1994.

Совершенствование профессиональной и методической подготовки студентов художественно-графических факультетов педагогических вузов: Материалы Всесоюзного семинара-совещания заведующих кафедрами изобразительного искусства, ноябрь, 1987. – Ростов-на-Дону: РГПИ, 1989.

Туманов І.М. Рисунок, живопис, скульптура: теоретико-методологічні основи комплексного навчання: Навчальний посібник / І.М.Туманов. –Львів: Аверс, 2010.

Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки /Д. Н. Узнадзе. – Тбилиси : АН Груз. ССР, 1961.– 210 с.

Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів: [монографія] /Л. О. Хомич. – К.: Магістр. – S, 1998. – 200 с.

Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Твердохлібова, Я. (2014). ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (9), 252-266. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/157
Номер
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СУБ’ЄКТ