ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ

  • В. Вихор Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України, м. Київ
Ключові слова: підготовка вчителів, педагогічні умови, управління навчальною діяльністю

Анотація

У статті обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано авторське визначення педагогічних умов підготовки студентів до управління навчальною діяльністю й проаналізовано основні їхні компоненти. Теоретично доведено, що зазначені педагогічні умови мають істотний вплив на підготовку майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів при їх взаємозв’язку і взаємодії.

Посилання

Babanskyy Yu. K. Ob aktual'nыkh voprosakh metodyky dydaktyky / Yu.K.Babanskyy // Sovet·skaya pedahohyka, 1978. – № 9. – S. 45-55.

Bol'shakova E. Yu. Tsely uchebnoho zanyatyya / E. Yu. Bol'shakova // Permskyy vyrtual'nыy pedahohycheskyy sovet. – Rezhym dostupu: http://gcon.pstu.ac.ru / pedsovet / programm / ced1-17-2.htm.

Volkov Y. P. Tsel' odna – doroh mnoho: Proektyrovanye protsessov obuchenyya: [kn. dlya uchytelya: yz opыta, rabotі] / Y. P. Volkov. – M. : Prosveshchenye, 1990. – 159 s.

Zahvyazynskyy V. Y. Metodolohyya y metodyka dydaktycheskoho yssledovanyya / V. Y. Zahvyazynskyy. – M. : Pedahohyka, 1982. – 160 s.

Lerner Y. Ya. Protsess obuchenyya y eho zakonomernosty / Y. Ya. Lerner. – M. : Znanye, 1980. – 96 s.

Lykhachev B. T. Pedahohyka. Kurs lektsyy: [uchebnoe posobye dlya studentov ped. ucheb. zavedenyy y slushateley YPK y FPK] / B. T. Lykhachev. – M. : Prometey, 1993. – 526 s.

Maksymov V. H. Tekhnolohyya formyrovanyya professyonal'no-tvorcheskoy lychnosty uchytelya / V. H. Maksymov. – Cheboksarы: ChTU, 1996. – 288 s.

Ozhehov S. Y. Tolkovыy slovar' russkoho yazыka / pod red. chl.-korr. APN SSSR N. Yu. Shvedovoy. – M. : Azbukovnyk, 1997. – 944 s.

Professyonal'naya pedahohyka: uchebn. dlya stud., obuchayushchykhsya po pedahohycheskym spetsyal'nostyam y napravlenyyam. – M. : Assotsyatsyya «Professyonal'noe obrazovanye», 1999. – 904 s.

Опубліковано
2014-12-31
Як цитувати
Вихор, В. (2014). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УЧНІВ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (9), 267-280. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/158
Номер
Розділ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ СУБ’ЄКТ