МІЖМИСТЕЦЬКИЙ ПОЛІЛОГ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ

  • Ольга Лілік Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна
Ключові слова: професійна підготовка, художній твір, мистецтво, компаративістика, учитель української мови й літератури

Анотація

Автор досліджує особливості використання творів суміжних видів мистецтв у професійній підготовці майбутніх учителів української мови й літератури. Актуальність свого дослідження вона доводить вимогами державних документів, що визначають тенденції реформування освітньої галузі, й недостатньою дослідженістю зазначеної проблеми в педагогічній науці. Дослядниця. пропонує модель використання творів суміжних мистецтв у професійній підготовці майбутніх учителів української мови й літератури; обґрунтовує її складники; визначає практичні шляхи використання творів суміжних мистецтв у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників, зокрема в контексті літературознавчих (на прикладі зіставлення літературного твору і його екранізації) і методичних (на прикладі підготовки й моделювання фрагмента уроку з використанням творів суміжних мистецтв) навчальних дисциплін. Вона стверджує, що модель використання творів суміжних мистецтв у професійній підготовці майбутніх учителів української мови й літератури має містити низку компонентів (теоретико-концептуальний, структурно-змістовий, організаційно-дидактичний і технологічно-методичний.
Автор доходить висновку, що реалізація мистецького полілогу (літератури, музики, кіно, театру, живопису, графіки, скульптури) на уроках української літератури призведе до високих результатів, за умови, якщо вчитель-словесник матиме відповідний рівень теоретичної і практичної літературознавчої, мистецтвознавчої і педагогічної підготовки, умітиме ефективно поєднувати різні види мистецтв. Дослідниця доводить, що особливості використання методів, засобів і прийомів мистецької компаративістики в професійній освіті майбутніх учителів української мови й літератури полягають у системності опанування ними комплексу літературознавчих, мистецтвознавчих і педагогічних знань, між якими необхідно встановити взаємозв’язки; формуванні прагнення студентів-філологів до професійного зростання, самостійного ознайомлення з українською і зарубіжною мистецькою спадщиною, прагнення використовувати її у процесі аналізу художніх творів на уроках літератури.

Посилання

Bazy`l` L. O. Rozvy`tok literaturoznavchoyi kompetentnosti majbutnix uchy`teliv ukrayins`koyi movy` i literatury` : monografiya. Ky`yiv : Vy`d-vo NPU im. M. P. Dragomanova, 2015. 574 s

Vaisshtain U. Porivniannia literatury z inshymy vydamy mystetstva : suchasni tendentsii ta napriamy doslidzhennia v literaturoznavchii teorii i metodolohii. Suchasna literaturna komparatyvistyka: stratehii i metody. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2009. S. 372–393.

Hradovskyi A.V. Komparatyvnyi analiz u systemi shkilnoho kursu literatury: metodolohiia ta metodyka: monohrafiia. Cherkasy: Brama, 2003. 292 s.

Zhyla S.O. Teoriia i praktyka vyvchennia ukrainskoi literatury u vzaiemozviazkakh iz riznymy vydamy mystetstv u starshykh klasakh zahalnoosvitnoi shkoly: dys... d-ra ped. nauk: 13.00.02. Kyiv, 2004. 465 ark.

Pro deiaki pytannia derzhavnykh standartiv povnoi zahalnoi serednoi osvity: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 veresnia 2020 r. # 898. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-deyaki-pitannya-derzhavnih-standartiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i300920-898.

Remak Henri H. Literaturna komparatyvistyka: yii vyznachennia ta funktsii. Suchasna literaturna komparatyvistyka: stratehii i metody. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2009. S. 44–59.

Jacob W. J. Interdisciplinary trends in higher education. Palgrave Communications 1, Article number: 15001 (2015). DOI :10.1057/palcomms.2015.1. URL: http://www.palgrave-journals.com/articles/palcomms20151

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Лілік, О. (2020). МІЖМИСТЕЦЬКИЙ ПОЛІЛОГ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (16), 117-129. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-16-9
Номер
Розділ
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЗМІСТУ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ