ДУХОВНИЙ КОНЦЕПТУАЛІЗМ МИКОЛИ СТОРОЖЕНКА У ТВОРЧОСТІ ЕДУАРДА НІКОНОРОВА ПЕРІОДУ НАВЧАННЯ

  • Марія Дяків
Ключові слова: світогляд, рисунок, творчість, метод, форма, зображення, ідея

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню проблеми передачі художнього досвіду від вчителя до учня, розгляду творчої сентенції талановитого митця Миколи Андрійовича Стороженка і не менш обдарованого Едуарда Семеновича Ніконорова. Предметом дослідження є рисункова спадщина Едуарда Ніконорова, випускника Київського художнього інституту, учня Миколи Андрійовича Стороженка, івано-франківського художника-посмодерніста. Розглянуто вплив школи Миколи Стороженка на становлення мистецької особистості, зокрема простежується вплив творчої методики на формування прикметних ознак в рисунковій практиці на етапах навчання. Окреслюються основні принципи роботи вчителя та учня в діапазоні видозмін від найпростіших завдань до складних постановочних композицій. Мистецький процес побудований на світоглядній концепції Миколи Андрійовича, в яку залучено сфери матеріального та духовного, і їх поєднання з ренесансною традицією. Дублюється реальність в зовсім іншому вимірі, де відбувається трансформація матеріальної форми. Мета досягнення безумовної гармонії – пізнання сутності речей, прагнення до творення високого мистецтва, відстежується у творчості як самого вчителя так і його учня. Індивідуальний підхід вчителя зумовив появу системи художніх цінностей, особливої виразності зображення, завдяки композиційним та колористичним прийомам ведення роботи. Манера подачі зображення пізнавана навіть і сьогодні у творах вихованців школи Стороженка, адже в ній присутня мистецька харизма самого засновника-творця, що зумів сакралізувати ідею прекрасного у формулу “людина-світ-Бог”. Розвинена Миколою Андрійовичем філософія творення стала поштовхом до художніх експериментів Едуарда Ніконорова у період зрілої творчості.

Біографія автора

Марія Дяків

кандидат мистецтвознавства,

доцент кафедри

образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва

 та реставрації Навчально-наукового Інституту мистецтв

Прикарпатського національного університету

 імені Василя Стефаника

м. Івано-Франківськ, Україна

Посилання

Гатальська С. М. Філософія культури: підручник. Київ : Либідь, 2005. 328 с.

Гоголь В. Д. Інтуїтивне і раціональне в творчості художника. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Архітектура». Т. 1, № 1, 2019. С. 154–162.

Зубавіна І. Б. Світоглядні засади творчості Миколи Стороженка. Микола Стороженко – художник, педагог, людина: зб. тез доповідей наук.-практ. конф., Київ, 08 листопада 2018 р. С. 9–10.

Иваницкий М. Ф. Школа изобразительного искусства: учеб.-метод. пособ. Москва : Из-ное искусство, 1989. 200 с.

Муляр Л. Навчально-творча майстерня живопису і храмової культури проф. М. А. Стороженка в національній Академії образотворчого мистецтва та архітектури (Київ): тенденції та перспективи. Вісник ХДАДМ. № 4. 2008. С. 75–80.

Петрук Р. Останній твір Миколи Стороженка. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 35, Т 4, 2021. С. 79–90.

Прохорова Н. А. Академічний рисунок як фундамент творчої грамотності для формування творчої особистості. АРТ-ПРОСТІР: наук. ж-л. Київ : КУБГ, 2016. Вип. 2. С. 99–102.

Сидор М. Аспекти пізнання та оволодіння художнім рисунком к виразною формою професійного поступу художника. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. № 8(163). Дрогобич, 2018. С 54–59.

Стороженко М. Думки під склепінням (щодо мистецькості сакральних творів) Образотворче мистецтво. №2. 2001 С.66–71.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Дяків, М. (2024). ДУХОВНИЙ КОНЦЕПТУАЛІЗМ МИКОЛИ СТОРОЖЕНКА У ТВОРЧОСТІ ЕДУАРДА НІКОНОРОВА ПЕРІОДУ НАВЧАННЯ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 118-128. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-8
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ