№ 17 (2021)

Рекомендовано до друку Вченою радою Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (протокол №1 від 27 серпня 2021 р.)

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / Арт академія сучасного мистецтва ім. С. Далі, Інститут ПТО НАПН України ; редкол.: В. Орлов (голова). Київ : «Вид-во Людмила», 2021. Вип. 17. 255 с. (Серія: Педагогічні науки).

Опубліковано: 2021-09-25

Весь випуск