ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ (ХУДОЖНИКІВ) ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

  • Лариса Корницька
Ключові слова: професійна підготовка, бакалавр (художник) декоративного мистецтва, робота в матеріалі, практичні вміння, професійне становлення особистості, творчий розвиток

Анотація

У викладеній статті розкривається практичний аспект підготовки майбутніх художників декоративного мистецтва як основний компонент першого (бакалаврського) рівня вищої мистецької освіти. Наголошується, що важливою дисципліною в системі професійної підготовки майбутніх бакалаврів (художників) декоративного мистецтва є «Робота в матеріалі», яка забезпечує цей вкрай необхідний компонент для формування професійно-практичної компетентності, а також набуття професійного досвіду в роботі з обраними згідно спеціалізації матеріалами.

Підкреслено, що навчальний процес щодо набуття практичних знань та умінь здобувачів вищої мистецької освіти зумовлений специфікою художньої спеціалізації, яка визначається матеріалом: «художній текстиль»; «художнє скло»; «художня кераміка»; «художня обробка деревини» тощо.

Привертається увага до розкриття творчих можливостей студентів у процесі виконання навчальних індивідуальних робіт в матеріалі, де відбувається реалізація як загально-образотворчих знань, так і удосконалюються технологічні уміння і навички роботи з обраним матеріалом, важливими аспектами яких є здатність відчувати матеріал, знати його потенційні можливості, володіти інструментарієм тощо.

Окрім цього, тематика навчальних робіт для виконання у матеріалі зорієнтована на національну культуру, на етнічну складову підготовки, що ґрунтується на здобутках традиційного декоративно-ужиткового мистецтва українського народу й несе патріотично-виховну функцію.

У статті доводиться думка, що у мистецькій сфері лише практичний досвід стимулює до продуктивної творчої діяльності та допомагає в опануванні секретами майбутньої професії, спонукає до прояву креативних рішень, сприяє професійному становленню особистості.

Біографія автора

Лариса Корницька

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри технологічної та професійної

освіти і декоративного мистецтва

Хмельницького національного університету

м. Хмельницький, Україна

Посилання

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 375 с.

Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посібн. Київ: ТОВ «Інртерпроф», 2002. 270 с.

Сова О. С. Формування художньо-педагогічних умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі пленерної практики : дис….кан-та пед. наук : 13.00.02. Київ, 2018. 240 с.

Художні практики початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи: збірник наукових праць. Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. К., 2019. Вип. 1. 337 с.

Власюк О. Навчально-виховний процес підготовки фахівців декоративно-прикладного мистецтва: теоретичний аналіз. Науковий журнал «Педагогічний процес: теорія і практика» (Серія: Педагогіка) № 3 (58), 2017. С. 78.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Корницька, Л. (2024). ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ (ХУДОЖНИКІВ) ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 220-230. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-15
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають