ХУДОЖНЬО-ПРОЄКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДИЗАЙНЕРІВ СЕРЕДОВИЩА

  • Олексій Нестеров
Ключові слова: дизайн-освіта, компетентнісний підхід, дизайнер-середовища, професійна компетентність, художньо-проєктна компетентність

Анотація

У статті автор висвітлює питання необхідності запровадження нових тенденцій у дизайн-освіту, у навчальну систему українських освітніх закладів. Розглядає сучасні виклики освіти дизайнерів середовища та можливий шлях їх подолання. Аналізує структуру сучасної галузі дизайн-освіти. Проводить дослідження з приводу сучасного використання компетентністного підходу для формування спеціалістів з дизайну середовища, а також розглядає поняття компетентності у науковій літературі. Розглянуто основні вимоги до сучасної підготовки дизайнерів середовища, особливості їх професії та актуальні завдання у їх підготовці.

Досліджено поняття художньо-проєктної компетентності дизайнера середовища, її структуру та компоненти. Наголошено на необхідності розвитку сучасного професіонала як сильної особистості, котра може самостійно освоювати і аналізувати великий потік інформації, з яким потрібно працювати спеціалісту. А також висвітлено основні засади впровадження поняття проєктної компетентності у сучасну освітню систему. Як висновок автор стверджує, що сучасна система дизайн-освіти потребує швидких та впевнених змін задля покращення сьогоднішньої підготовки спеціалістів з дизайну-середовища.

Біографія автора

Олексій Нестеров

аспірант Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України,

м. Київ, Україна

Посилання

Волгина Н. Ю. Система средств оценки развития готовности исполнять общие компетенции как инструмент подготовки специалистов среднего звена. URL: http://www.infostrategy.ru/conf2014/tezis/3_volgina.pdf (дата звернення 22 лютого 2021 року).

Зимівець Н. В. Формування проєктної компетентності особистості в освітньому середовищі шляхом реалізації соціальних ініціатив URL: http: // distance.dnu.dp.ua /ukr / conference / 2015 / osvitniy_dosvid_v_Ukraini/Zimovets. Pdf (дата звернення 19 лютого 2021 року).

Туманов І. Складові художньої творчості та їхнє значення для розвитку творчих здібностей у процесі навчання мистецтву. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. пед. 2008. Вип. 23. С. 38-45.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Нестеров, О. (2024). ХУДОЖНЬО-ПРОЄКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДИЗАЙНЕРІВ СЕРЕДОВИЩА. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 243-254. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-17
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ