ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ: ВІД ПОБУДОВИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

  • Світлана Алєксєєва Інституту професійно-технічної освіти НАПН України
Ключові слова: індивідуальна освітня траєкторія, індивідуалізація навчання, індивідуальні здібності, освітній продукт, принцип дитиноцентризму, індивідуальна програма розвитку

Анотація

У статті висвілюються результати наукового вирішення проблемних питань щодо проєктування і реалізації індивідуальних освітніх траєкторій та впровадження їх у закладах освіти. Автор узагальнює, що більшість учених розглядають індивідуальну освітню траєкторію як цілеспрямовану освітню програму, котра забезпечує позиції вибору, розроблення, реалізації освітнього стандарту при здійсненні вчителем педагогічної підтримки. Обгрунтовується, що індивідуальна освітня траєкторія зорієнтована на створення умов для самовираження особистості здобувача освіти та досягнення поставлених ним цілей навчання. Загальний алгоритм дій суб’єктів освітнього процесу в розробленні індивідуальної освітньої траєкторії передбачає формулювання персональної цілі, виходячи з якої визначають проміжні завдання, навантаження і темпи навчання. Запровадження індивідуальної освітньої траєкторії в освітній процес сприятиме збільшенню ступенів свободи здобувачів освіти, комфортності та якості навчання.

Біографія автора

Світлана Алєксєєва, Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник

лабораторії професійної кар’єри Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

м. Київ, Україна

Посилання

Закон України «Про повну загальну середню освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення 5 березня 2021 р.).

Гаязов А. С. Индивидуальные траектории образования личности. URL: www.raop.ru/content/otdelenie-psihologii–i-fiziol (дата звернення 3 березня 2021 р.).

Хуторськой А. Індивідуальна освітня траєкторія URL: http://osvita.ua/school/theory/2287/print (дата звернення 5 березня 2021 р.).

Терещук Г. Індивідуалізація навчання в контексті ідей концепції нової української школи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. № 2. С. 6-16.

Каньковський І. Індивідуальні освітні траєкторії як необхідність сучасного процесу професійної підготовки фахівця. Професійна освіта: проблеми і перспективи. 2013. Вип. 4. С. 62-65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Profos_2013_4_16 дата звернення 3 березня 2021 р.).

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Алєксєєва, С. (2024). ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ: ВІД ПОБУДОВИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 74-81. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-5
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ