КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА СВІТОГЛЯДНІ ЦІННОСТІ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗЕЇВ

  • Наталія Філіпчук
  • Юлія Грищенко
Ключові слова: мистецька освіта, національна ідентифікація, музейна педагогіка, творчість, мистецькі колекції, музей, цінності

Анотація

У статті висвітлюються результати історико-культурологічного аналізу фактів і явищ закордонних українських музеїв. Обгрунтовується, що еволюція музеїв наразі є ефективним способом віднайдення нових культурних парадигм. При цьому музеї позиційовано як соціокультурні інституції, що функціонують задля створення нової дійсності, а не звичайні заклади, в яких зберігаються матеріальні пам’ятки культурної спадщини. Характеризуючи культурно-мистецькі та світоглядні цінності закордонних українських музеїв, конкретизовані експонатами щодо життєдіяльності і творчості відомих українських художників Я. Гніздовського і В. Кричевського, автори наголошують на пріоритеті їх функцій щодо зберігання, музеєфікації й трансляції культурних цінностей і об’єктів, що цілісно уможливлюють формування творчої особистості здобувача мистецької освіти. Авторки наголошують, що цей інтелектуальний, духовний творчий доробок значно збагатить навчально-виховний процес, посилить просвітницьку національно-патріотичну, гуманістичну, естетичну спрямованість взаємодії «школи» і музейних інституцій. Дослідниці аналізують історичні та політичні умови, коли тисячі найкращих українських талантів у силу різних обставин, покидаючи рідну землю, продовжували творити унікальні мистецькі і наукові шедеври, не пориваючи зв’язків з Україною. У статті доведено, що їхня культурна праця залишається надбанням і гордістю багатьох народів і держав у сферах музики, архітектури, скульптури, малярства, науки, літератури, освіти, мистецтва, будучи представленою в українських та багатьох музеях, бібліотеках світу. А тому національна освіта може стати значно змістовнішою і моральнішою, якщо духовна і матеріальна культура закордонного українства стане предметом вивчення, уваги і поваги з боку держави і суспільства.

Біографії авторів

Наталія Філіпчук

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник,

провідний науковий співробітник відділу змісту

і технологій педагогічної освіти

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна

Юлія Грищенко

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник

відділу змісту і технологій педагогічної освіти

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих

імені Івана Зязюна НАПН України, м. Київ, Україна

Посилання

Андрієвич Ю. Діаспора: зміна парадигми. Тиждень. 2019. 15 бер. URL: https://tyzhden.ua/Culture/227733 (дата звернення: 19.01.2021).

Бабарицька В. К., Короткова А. Я., Малиновська О. Ю . Екскурсознавство і музеєзнавство: навч. посіб. Київ: Альтерпрес, 2007. 464 с.

Бєлофастова Т. Ю. Педагогічні засади діяльності музею як соціально-культурного центру: дис. канд. пед. наук: 13.00.06 / Київський національний університет культури і мистецтв. Київ, 2003. 187 с.

Гніздовський Яків: «Життя людини — тільки недосконалий відблиск її власної мрії»: бібл. покажч. Терн. обл. унів. наукова бібл. укл. Л. Оленич. Тернопіль: Навч. книга Богдан, 2015. С. 3.

Гулюк Є. «Львів’янин, якого «повісили» у Білому Домі URL: Photo – lviv.in.ua/lvivyanyn – yakoho – povisily – u – bilomu – domi/(дата звернення: 15.01.2021).

Данилюк А. Українські скансени. Історія виникнення, експозиції, проблеми розвитку URL: https://tourlib.net/books_ukr/danyljuk13.htm (дата звернення: 12.01.2021)

Денис О. Музей українського народного мистецтва в Німеччині URL:https://chasopys-rich.com.ua/2017/04/28/musei_v_nimechchyni/ (дата звернення: 18.01.2021).

Дручак С., Подоляк І., Скочиляс М. Українські скансени за кордоном URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/21749/2/X_VSNTK_2017v2_Druchak_SUkrainian_skansens_abroad_206-207.pdf (дата звернення: 01.02.2021).

Дугаєва Т. Радіючи мудрості і гармонії природи. Буковинське віче. 1997 URL: https://tdugaeva.webs.com/Diaspora/Gnizdovskyj_article_Dugaeva_1997.pdf (дата звернення: 03.02.2021).

Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон-Кю /Редкол.: В. A. Смолій (голова) та ін. НAН України. Інст. історії України. Київ : «Наукова думка», 2008. 568 с.

Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [онлайн] / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1645

Караманов О. Музей – школа – університет: особливості педагогічної взаємодії в сучасному суспільстві знань. Освіта та педагогічна наука. 2013.№ 4 (159). С. 21–15

Карлейль Т. Этика жизни. Трудиться URL: https: //www.gumer into/bibliotek _Buks/Cueture/Karl 3/01.ph

Кондрашевська Ю. Проблема збереження національної ідентичності української діаспори (на прикладі українців Канади в другій половині ХХ ст.) URL:file:///C:/Users/Supervisor/Desktop/%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%AF%20%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%90/%D0%9C%D0%9E%D0%AF%20%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90/97395-205964-1-PB.pdf (дата звернення: 17.01.2021).

Кускова С., Отземко О. Сучасний український музей: новітні практики URL: jvestniksss.donnu.edu.ua › article › download PDF (дата звернення: 15.01.2021).

Локк Дж. Мысли о воспитании… Соч. Т.З. / Москва, Мысль, 1988. С. 412.

Москалець В. Україна за склом: як виглядають українські музеї в Америці URL: http://uamoderna.com/blogy/rank-moskalec/ukraine-behind-the-glass (дата звернення: 03.02.2021).

Про музеї як майданчики для діалогу й побудову громадянського суспільства розкажуть музеєзнавиці зі США URL: http://www.maidanmuseum.org/uk/node/833 (дата звернення: 24.01.2021).

Рендюк Т. Етнокультуна спадщина зарубіжних українців. URL: http://chtyvo.org.ua/authors/Rendiuk_Teofil/Etnokulturna_spadschyna_zarubizhnykh_ukraintsiv/ (дата звернення: 22.01.2021).

Рутинський М. Й., Стецюк О. В. Музеєзнавство : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. 428 с.

Топузов О. Вступне слово. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020. С. 13-14 https://doi.org/10.32405/978-966-97763-19-11-2020-251 (дата звернення: 01.02.2021).

Удовиченко І. В. Музейна педагогіка: теорія і практика: науково-методичний посібник. Київ : Лотос, Національний музей історії України, 2017. 72 с.

Український музей за кордоном як осередок збереження ідентичності та промоції української культури: (оглядова довідка за матеріалами преси, інтернету та неопублікованими документами).URL: https://nlu.org.ua/storage/files/Infocentr/Tematich_ogliadi/2020/ukrainski%20muzei%20za%20kordonom.pdf (дата звернення: 15.01.2021).

Фахова практика вчителя-словесника : навч. посібн. / О.М.Семеног, Л.О.Базиль, Т.І.Дятленко. Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2011. 496 с.

Філіпчук Н. Музейне мистецтво України і Румунії: історія, досвід, перспективи. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (15), 260-279. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-18

Філіпчук Н. Український і зарубіжний досвід діяльності музейних інституцій: культуротворчі та націєзберігаючі засади URL: http://lib.iitta.gov.ua/719022/1/%D0%A3%D0%BA%-D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%202018.pdf (дата звернення: 15.01.2021).

Якубовський В. І. Музеєзнавство: навч. посіб.-практикум. Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2006. 272 с

Pater R. Edukacja muzealna – muzea dla dzieci i młodzieży Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2016. 228 s.

Опубліковано
2024-03-14
Як цитувати
Філіпчук, Н., & Грищенко, Ю. (2024). КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ТА СВІТОГЛЯДНІ ЦІННОСТІ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНСЬКИХ МУЗЕЇВ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 129-153. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-9
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ