№ 14 (2019)

Рекомендовано до друку Вченою радою Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (протокол №4 від 24 грудня 2019 р.)

Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / Арт академія сучасного мистецтва ім. С. Далі, Інститут ПТО НАПН України ; редкол. : В. Ф. Орлов (голова) Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2019. Вип. 14. 278 с. (Серія: Педагогічні науки).

Опубліковано: 2019-12-28

Весь випуск

СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ФОРМИ, ТЕХНОЛОГІЇ, МЕТОДИ І ПРИЙОМИ РОБОТИ