ПЕДАГОГІКА ДИЗАЙНУ У ВИМІРАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ

  • Людмила Базиль Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
  • Валерій Орлов Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
  • Оксана Фурса Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі
Ключові слова: рефлексія, педагогічна рефлексія, дизайн, учитель мистецтва, майбутній дизайнер, педагог з дизайну

Анотація

У статті висвітлено роль рефлексивної педагогіки як напряму розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецтва та дієвого засобу формування майбутніх дизайнерів. Автори обгрунтовують, що одним із найважливіших питань дизайнерської освіти є подолання розриву між поданою інформацією та її практичним попитом. За роки навчання студенти здобувають занадто багато і водночас занадто мало знань. Багато знань стосується обсягу, а «мало знань» означає їх адекватність конкретним обставинам, за яких доводиться працювати. Рефлексивна педагогіка може допомогти вирішити це питання. У статті проаналізовано різні підходи до розуміння суті поняття «рефлексія». Автори аргументовано доводять, що педагогічна рефлексія педагогіки дизайну – це система лінгвістичних і мисленнєвих процесів, що цілісно забезпечують реалізацію цілей професійної підготовки і виховання майбутніх дизайнерів у системі художньо-педагогічної взаємодії. Відтак у статті наголошується, що культурна рефлексія зорієнтована на переосмислення культурних актів і власний культурний досвід, і таким чином сприяє виявленню принципово істотних умов для розвитку професійної рефлексії. Це доводить, що багато психолого-педагогічних досліджень висвітлюють питання професійної рефлексії викладачів мистецтва, і не існує концепції її розвитку у майбутніх дизайнерів. Тому важливо з’ясувати, як розвивати рефлексію у студентів та викладачів університету. На основі виконаного дослідження автори приходять до висновку, що здатність генерувати нові та нестандартні ідеї слід розглядати як одну з умов для розвитку творчого мислення у викладачів університету, підвищення їх самовпевненості і сприяння індивідуальній незалежності.

Посилання

Ananyev B. G. Selected psychological works. Moscow, 2009. Vol. 2. 287 p.

Ziaziun І. А. Technologization of education as historical continuity // Pedagogical technologies in continuing professional education: мonograph / S. O. Sysoieva, A. M. Aleksiuk, P. M. Volovyk, O. I. Kulchytska et al. Кyiv: VIPOL, 2001. Р.3–11.

Marusynets М. М. A reflective position in shaping the future teacher’s professional development // Mountain School of the Ukrainian Carpathians. 2013. No 8–9. Р. 93–97.

Prykhodko Yu. О., Yurchenko V. І. The psychological dictionary and handbook. Кyiv: Karavela, 2012. 328 p.

Stryha Е. V. A reflective position of personality and its importance for shaping professional mentality in future humanities teachers. [e-resource] : URL: http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/10/statti/striga.htm.

Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Базиль, Л., Орлов, В., & Фурса, О. (2019). ПЕДАГОГІКА ДИЗАЙНУ У ВИМІРАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (14), 5-15. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2019-14-1
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ У МИСТЕЦЬКІЙ ОСВІТІ