МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

  • Людмила Базиль Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна
  • Валерій Орлов Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна
  • Оксана Фурса Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі
Ключові слова: методологія, мистецька освіта, професійне становлення, особистість фахівця, методологічні підходи, феноменологія, екзистенційно-гуманістична філософія

Анотація

У статті висвітлено результати розв’язання наукової проблеми професійного становлення викладачів мистецьких дисциплін. Стверджується, що методологія мистецької освіти покликана розкривати суть наукової пізнавальної діяльності в царині художньо-педагогічних наук і мистецтвознавства. Обгрунтовано актуальні методологічні підходи до особистісного й професійного розвитку викладачів мистецькких дисциплін. Звертається особлива увага на методологічне становлення фахівця в процесі наукових пошуків, йдеться про базову динамічну процесуальну характеристику викладача-дослідника. Підкреслюється, що методологія мистецької освіти особистісного спрямування досліджує специфічну природу цілісності і наступності процесів профорієнтації, професійної підготовки, професійного становлення особистості майбутнього фахівця в галузі мистецтва та розвит- ку його мистецької вправності і педагогічної майстерності. Автори приходять до висновку, що у професійному становленні викладачів мистецьких дисциплін суттєвим є формування особистої позиції, конкретизованої ціннісно-орієнтаційними установками, намірами, ставленням до професійної художньо-педагогічної діяльності, мистецтва, учнів, самого себе. У цьому напрямі основою розвитку особистості фахівця є його методологічна підготовка.
На відміну від предметної підготовки, яка містить підготовку з фаху (музика, література, образотворче мистецтво або дизайн), і методичної, пов’язаної з визначенням і проєктуванням логічних схем навчальних занять та сценаріїв позакласних (виховних) заходів, складанням навчальних планів і розробленням освітніх програм, знанням методів навчання і виховання тощо, методологічна підготовка спрямована на розвиток здатності індивіда формувати певні правила, норми, принципи продуктивної художньо-педагогічної діяльності.

Посилання

Bazy`l` L. O. Rozvy`tok literaturoznavchoyi kompetentnosti majbutnix uchy`teliv ukrayins`koyi movy` i literatury`. Ky`yiv : Vy`dvo NPU im. M. P. Dragomanova, 2015. 574 s.

Gegel` G. Sy`stema nauk. Sankt-Peterburg: Nauka, 1999. Ch.1. Fenomenology`ya duxa. 444 s.

Goncharenko S.U. Pedagogichni doslidzhennya: metodologichni porady` molody`m naukovcyam. Ky`yiv, 1995. 42 s.

Gusserl` E. Logy`chesky`e y`ssledovany`ya. Fy`losofy`ya kak strogaya nauka. Novocherkassk: Agentstvo Saguna, 1994. S. 175-353.

Dubasenyuk O. A. Metodologiya ta metody` naukovo-pedagogichnogo doslidzhennya: navch.-metod. posibn. Zhy`tomy`r: Polissya, 2016. 256 s.

Zagvyazy`nsky`j V.Y`., Ataxanov R. Metodology`ya y` metodы psy`xologo-pedagogy`cheskogo y`ssledovany`ya : ucheb. posob. Moskva, Y`Cz «Akademy`ya», 2007. 208 s.

Kamyu A. Sochy`neny`ya: V 5 t. Xar`kov: Foly`o, 1997. T. 2. 527 s.

Konovecz` S. V. Znachennya osoby`stisnogo pidxodu do estety`chnogo ta ety`chnogo vy`xovannya studentiv. Suchasny`j vy`xovny`j proces : sutnist` ta innovacijny`j potencial: mat-ly` zvitnoyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi Insty`tutu problem vy`xovannya NAPN Ukrayiny` za 2013 rik / [red. O.V. Suxomly`ns`ka, I.D. Bex, G.P. Pustovit, O.V. Mel`ny`k]. Ivano-Frankivs`k: HAIP, 2014. Vy`p. 4. S. 356–359.

Kraevsky`j V. V. Problemы nauchnogo obosnovany`ya obucheny`ya. Moskva: Pedagogy`ka, 2009. 264 s.

Kul`kevy`ch S. V. Ly`chnostnaya ory`entacy`ya metodology`cheskoj kul`turы uchy`telya. Pedagogy`ka. 1997. #5. S.108-115.

Levanova E. A. Metodology`chesky`e podxodы k y`ntery`ory`zacy`y` professy`onal`no-ory`enty`rovannыx znany`j v processe podgotovky` v VUZe. Sovremennыe problem nauky` y` obrazovany`ya. 2015. # 2–1. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17145.

Novejshy`j fy`losofsky`j slovar`. My`nsk: Y`zd-vo V.M. Sakun, 1998. 896 s.

Orlov V. F. Profesijne stanovlennya vchy`teliv my`stecz`ky`x dy`scy`plin. Ky`yiv : Naukova dumka, 2003. 262 s.

Orlov V. F., Bazy`l` L. O. Profesijne stanovlennya vchy`teliv my`stecz`ky`x dy`scy`plin. My`stecz`ka osvita: zmist, texnologiyi, menedzhment. Vy`p. 16. S. 70-92. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-16-6

Rean A. A. Akmeology`ya ly`chnosty`. Psy`xology`chesky`j zhurnal. 2000. T.21. #3. S.88-95.

Rudny`cz`ka O.P. Pro filosofiyu my`stecz`koyi osvity`. Naukovi zapy`sky` TDPU. Seriya: Pedagogika. 1999. # 2 (7). S.3-6

Rudny`cz`ka O.P. Pedahohika zahalna ta mystetska: navch. posibn. Kyiv : Interprof, 2002. 270 s..

Sy`soyeva S.O., Kry`stopchuk T.Ye. Metodologiya naukovo-pedagogichny`x doslidzhen`: pidruchn. Rivne: Voly`ns`ki oberegy`, 2013. 360 s.

Frank S.L. Duxovnыe osnovы obshhestva. Moskva, Respubly`ka, 1992. 511 s.

Frankl V.V. Chelovek v poy`skax smыsla. Moskva, Progress, 1990. 360 s.

Xajdegger M. Vremya karty`nы my`ra. Novaya texnokraty`cheskaya volna na Zapade. Moskva, Progress, 1986. S. 91-97.

Shhedrovy`czky`j P. G. Pedagogy`ka y` logy`ka. Moskva: Kastal`, 1993. 115 c.

Эncy`klopedy`ya professy`onal`nogo obrazovany`ya: V 3 t. / pod red. S.Ya. Batыsheva. Moskva, APO, 1998. T.2. 440 s.

Ingarden R. Zbadan nad Filosifia wspolszesna. Warszawa, 1974. 537 s.

Maslow A.M. The farther reaches of human nature. New-Work-Viking Press, 1991. 378 р.

Опубліковано
2021-09-25
Як цитувати
Базиль, Л., Орлов, В., & Фурса, О. (2021). МЕТОДОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 5-24. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-1
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ