ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

  • Валерій Орлов Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, м. Київ, Україна
  • Людмила Базиль Інститут професійнотехнічної освіти НАПН України, м. Київ, Україна
Ключові слова: професійне становлення, вчитель мистецьких дисциплін, професіоналізм, рефлексія, особистість, формування, розвиток

Анотація

У статті йдеться про один із найсуттєвіших аспектів підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін до майбутньої професійної діяльності. Професійне становлення позиціоноване як окрема стадія розвитку свідомості майбутніх учителів між тією, якою студент себе уявляє, і тією, під час якої він себе мислить уже в статусі педагога. Автори стверджують, що професіоналом людина стає тоді, коли вона не лише уявляє, а вже мислить себе фахівцем, тому що уявляти себе вчителем студент може на основі психічної дії, яка створює уявний образ власного «Я» та який в дійсності ніколи не мав місця. На відміну від цього мислити себе фахівцем, означає пізнавати себе (розрізняти себе, ідентифікувати себе) як професіонала, що реально володіє (і довів цю реальність на власному досвіді) достатнім рівнем розвитку професійних якостей. Звертається увага на те, що теорія професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін повинна знаменувати собою єдність фахової підготовки педагога-вихователя і спеціальної підготовки митця – музиканта, художника, хореографа на рівні технологічних закономірностей, принципів і методів професійного розвитку особистості.
Наголошується, що вирішальне значення має спрямованість художньо-педагогічного мислення на механізми естетичного розвитку професійної свідомості. Тобто тієї сфери, яка виводить вчителя-предметника (транслятора знань, вмінь і навичок) за вузькі рамки знання свого предмета на рівень педагога, тобто особистості, що виховує, а отже, формує інші особистості і відкриває перед ними можливості для подальшого розвитку і самовдосконалення.

Посилання

Zyazyun Y`. A. Formy`rovany`e y` sfera proyavleny`ya эstety`cheskogo opыta ly`chnosty`: avtoref. dy`ss… kand. fy`los. nauk: 19.00.04. Ky`yiv, 1976. 47 s.

Zyazyun I. A. Texnologizaciya osvity` yak istory`chna neperervnist`. Pedagogichni texnologiyi u neperervnij profesijnij osviti: monografiya / S. O. Sy`soyeva, A. M. Aleksyuk, P. M. Volovy`k, O. I. Kul`chy`cz`ka ta in./ Za red. S .O. Sy`soyevoyi Ky`yiv, VIPOL, 2001. S. 3-11

Leont`ev A. N. Deyatel`nost`. Soznany`e. Ly`chnost`. Moskva, Poly`ty`zdat, 1975. 304 s.

Novy`j tlumachny`j slovny`k ukrayins`koyi movy`. U 4-x t. Ky`yiv, AKONIT, 1999. T.4., 941 s.

Osnovy` vy`kladannya my`stecz`ky`x dy`scy`plin / za red. O. P. Rudny`cz`koyi. Ky`yiv : IZMN, 2008. 182 s.

Rean A. A. Akmeology`ya ly`chnosty`. Psy`xology`chesky`j zhurnal. 2010. T.21. # 3. S.88-95.

Suchasni pedagogichni texnologiyi: navch. posib. / Padalka O. S. ta in. Ky`yiv : Vy`davny`chy`j centr «Prosvita»; Poshukovo-vy`davny`che agentstvo «Kny`ga pam'yati Ukrayiny`», 2000. 326 s.

Ushy`nsky`j K. D. Y`zbrannыe pedagogy`chesky`e sochy`neny`ya. V 2-x t. / Pod red. A. Y`. Py`skunova. Moskva : Pedagogy`ka, 1978. T.1. 557 s.

Filosofs`ky`j slovny`k / Za red. V. I. Shy`nkaruka. Ky`yiv : URE, 1973. 600 s.

Эncy`klopedy`ya professy`onal`nogo obrazovany`ya: V 3 t. / Pod red. S. Ya. Batыsheva. Moskva, APO, 1998. T.2. 440 s .

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Орлов, В., & Базиль, Л. (2020). ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (16), 70-92. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-16-6
Номер
Розділ
ІННОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ І ТЕХНОЛОГІЯХ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають