ЕСТЕТИКО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

  • Ольга Щолокова Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна,
Ключові слова: естетико-синергетичний підхід, естетична компетентність, синергетична педагогіка, самоорганізаця, мистецька освіта, методи навчання

Анотація

У статті розкриваються можливості використання естетико-синергетичного підходу як основи модернізації змісту мистецько-педагогічної освіти, а також визначаються умови методичного забезпечення цілеспрямованого розвитку студентів у цьому процесі. На основі проведеного лексико-семантичного аналізу поняття «естетична культура» уточнено його дефініцію. Естетичну культуру обгрунтовано як комплекс когнітивних і операційних компонентів професійної діяльності. Показано, що естетичне сприйняття студентів мистецьких спеціальностей може розвиватися успішно, якщо буде здійснюватися систематичне спілкування з творами мистецтва. Автор також доводить, що складність практичної реалізації естетичної компетентності студентів обумовлена недостатнім опрацюванням зв’язків між естетико-культурологічними і мистецькими дисциплінами, а також недостатньою увагою до питань їх інтеграції як на рівні змісту, так і на рівні форм і методів навчання.
Звернення до синергетики як філософсько-методологічної настанови з метою управління освітнім середовищем дозволяє збільшити інформаційну взаємодію між суб’єктами навчального процесу, створити сприятливі умови для випробування нових освітніх технологій, активно залучати студентів до адекватної оцінки своїх дій, умінь та здібностей, стимулювати довгострокові власні цілі у професійному зростанні. Поєднання векторів навчання у естетичному і синергетичному напрямах допоможе студентам оволодіти естетичною культурою, прилучитися до вищих культурних цінностей, розвинути духовний потенціал та ціннісну свідомість студентів як професіоналів.
Доведено, що застосування запропонованого підходу дозволяє сформувати у молодих фахівців систему методичних знань, умінь і навичок, ефективність якої перевіряється у педагогічній діяльності. У зв’язку з цим виокремлено декілька груп перспективних методів навчання студентів у процесі вивчення фахових дисциплін.

Посилання

Arshy`nov V. Y`. Sy`nergety`ka kak fenomen postneklassy`cheskoj nauky`. Ros. akad. nauk. Y`n-t fy`losofy`y`. Moskva: Y`FRAN,1999. 200 s.

Bazy`l` L. O. Metodologiya sy`nergety`ky` u vy`rishenni problemy` rozvy`tku literaturoznavchoyi kompetentnosti majbutn`ogo vchy`telya. Visny`k Gluxiv. derzh. ped. un-tu. Gluxiv : RVV GNPU im. O. Dovzhenka, 2010. Vy`p. 16. S. 234–239.

Borev Yu. B. Эstety`ka 3-ye y`zd. Moskva : Poly`ty`zdat. 1981. 399 s.

Budanov V. G. Transdy`scy`ply`narnoe obrazovany`e v XXI veke: problemы stanovleny`ya URL: http://spkurdyumov.ru/ education/transdisciplinarnoe-obrazovanie-v-xxi-veke/ (data zvernennya: 14.02.2021).

Voznyuk O. V. Pedagogichna sy`nergety`ka: geneza, teoriya i prakty`ka. Zhy`tomy`r : Vy`d-vo ZhDU imeni Ivana Franka, 2012. 708 s.

Gavry`lyuk P. I. Pro pry`rodu prekrasnogo. Ky`yiv : My`stecztvo, 1972. 198 s.

Gadamer G. G. Aktual`nost` prekrasnogo. Moskva : Y`skusstvo, 1991. 368 s.

Dubasenyuk O. A. Metodologiya ta metody` naukovo-pedagogichnogo doslidzhennya: navch.-metod. posibn. Zhy`tomy`r: Polissya, 2016. 256 s.

Zy`s` A. Y`skusstvo y` эstety`ka. Moskva : Y`skusstvo, 1975. 477 s.

Zyazyun I. A. Estety`chny`j dosvid osoby`. Formuvannya i sfery` vy`yavu. Ky`yiv : Vy`sha shk., 1976. 172 s.

Kagan M. S. Эstety`ka kak fy`losofskaya nauka. SPb. : Petropoly`s, 1997. 544 s.

Kremen` V. G. Sy`nergety`ka v osviti: kontekst lyudy`nocentry`zmu. Ky`yiv : Ped. dumka, 2012. 368 s.

Nemensky`j B. M. Dy`dakty`ka glazamy` xudozhny`ka. Pedagogy`ka. 1998. # 3. S. 19−25.

Orlov V. F., Bazy`l` L. O. Profesijne stanovlennya vchy`teliv my`stecz`ky`x dy`scy`plin. My`stecz`ka osvita: zmist, texnologiyi, menedzhment. Vy`p. 16. S. 70-92. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-16-6

Polyakova E. S. Sy`nergety`chesky`j podxod v professy`onal`noj podgotovke budushhego uchy`telya muzыky`. Puty` povыsheny`ya kachestva professy`onal`noj podgotovky` studentov. My`nsk : BGU, 2010. 567 s.

Pry`lucz`ka A. Ye., Korabl`ova V. M. Kul`turologiya. Modul`ny`j kurs : navch. posib. Xarkiv : Torsing plyus, 2008. 288 s.

Ty`tarenko Y`.N. Эstety`ka: Uchebnoe posoby`e. Taganrog: Y`zd-vo TRTU, 2006. 225 s.

Shholokova O. P., Nagorna O. V. Sy`nergety`chna determinanta faxovoyi pidgotovky` vchy`telya muzy`chnogo my`stecztva. Naukovy`j chasopy`s NPU imeni M.P. Dragomanova. Teoriya i metody`ka my`stecz`koyi osvity`. 2019. Vy`p. 27. S. 3-9.

Опубліковано
2021-09-25
Як цитувати
Щолокова, О. (2021). ЕСТЕТИКО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (17), 25-38. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2021-17-2
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ