СУТНІСТЬ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ ТА ПРОБЛЕМА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

  • Марина Вороніна Київський національний університет культури і мистецтв
Ключові слова: творчі здібності дизайнерів одягу, створення нових форм одягу, види професійної діяльності дизайнерів одягу

Анотація

Стаття присвячена виявленню сутності окремих творчих здібностей дизайнерів одягу на різних етапах процесу створення нових форм одягу. Запропоновано систематизацію творчих здібностей дизайнерів одягу в залежності від частоти прояву та основних видів професійної діяльності.

Посилання

Luk A. N. Mыshlenye y tvorchestvo / A. Luk. – M. : Polytyzdat, 1976. – 158 s.

Zymohlyad O. D. Model’ profesiynoyi diyal’nosti dyzaynera odyahu z proektuvannya shveynykh vyrobiv / O. Zymohlyad // Problemy inzhenerno-pedahohichnoyi osvity. – 2010. – № 28/29. – S 75-84.

Chuprina N. V. Osoblyvosti protsesu dyzaynu kostyumu / N. Chuprina // Visnyk KhDADM. – 2008. – № 6. – S. 160-166.

Sanatova S. V. Rol’ pedahoha v razvytyy tvorcheskykh sposobnostey studentov-dyzaynerov [Elektronnyy resurs] / S. V. Sanatova. – Rezhym dostupu : http://www.amursu.ru/. – Nazva z ekranu.

Voronina M. Kharakterystyka profesiynykh tvorchykh zdibnostey khudozhnyka-model’yera odyahu / M. Voronina // Mystets’ka osvita v konteksti hlobalizatsiyi ta poli kul’turnosti : materialy VI Vseukr. Nauk.-prakt. Konf. – Luhans’k : Yantar, 2012. – S. 137-143.

Rubynshteyn S. L. Osnovы obshchey psykholohyy : v 2 t. / S. Rubynshteyn. – SPb. : Pedahohyka, 1998. – 704 s.

Samaryn Yu. A. Osobennosty umstvennoy deyatel’nosty shkol’nykov / Yu. A. Samaryn. – M. : APN RSFSR, 1962. – 504 s.

Опубліковано
2017-12-27
Як цитувати
Вороніна, М. (2017). СУТНІСТЬ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ ТА ПРОБЛЕМА ЇХ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (12), 247-263. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/86
Номер
Розділ
СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: МЕТОДИКА І ТЕХНОЛОГІЯ