ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ СФЕРИ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

  • Алла Дяченко Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі
Ключові слова: професійна підготовка, інженер-педагог, технологічна компетентність, дослідно-експериментальна перевірка

Анотація

У статті подано результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності впровадження педагогічних умов реалізації моделі формування технологічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів сфери швейного виробництва. Дослідно-експериментальна робота передбачала виконання трьох етапів: перший етапу формувального експерименту передбачав вивчення сформованості у майбутніх педагогів-інженерів мотиваційної спрямованості на досягнення вищих рівнів - мотивів професійного досягнення, мотивів творчих досягнень (мотиваційно-ціннісний критерій сформованості технологічної компетентності); другий етап – діагностування рівня знань теоретичних основ технологій, методичних знань про процес виробничого навчання, розуміння базових техніко-технологічних понять, уявлень, способів здійснення виробничої діяльності, використовувався аналіз результатів семестрових контрольних робіт з дисциплін професійно-орієнтованого циклу та метод педагогічного тестування, спрямованих на вивчення сформованості у майбутніх педагогів-інженерів технологічної компетентності за показниками пізнавально-практичного критерію; третій етап – виявлення рівня сформованості технологічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів сфери швейного виробництва за рефлексивним критерієм, який визначався, виходячи з визначення рівня творчості, самоактуалізації та самооцінки. За допомогою методів математичної статистики доведена достовірність кількісних даних та правильність висунутих гіпотез. Зроблено висновок про ефективність застосування запропонованої моделі формування технологічної компетентності та доцільність її впровадження у процес професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів сфери швейного виробництва.

Посилання

Novikov D.A Statystycheskye Teaching Research Methods in educational research typically) / Aleksandrovych Dmitry Novikov. - M .: MZ-Press, 2004. – 67 p.

Опубліковано
2016-11-30
Як цитувати
Дяченко, А. (2016). ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ СФЕРИ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (11), 202-220. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/107
Номер
Розділ
ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ