ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Алла Козир Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
  • Віктор Лабунець Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Ключові слова: інструментально-виконавська підготовка, інноваційна діяльність, структурні компоненти, рівень підготовленості, спонукальні мотиви

Анотація

У статті обґрунтовано та розкрито особливості діагностики рівнів інструментально-виконавської підготовленості майбутнього вчителя музичного мистецтва до інноваційної діяльності. У дослідженні діагностична робота пов’язана з вивченням істотних ознак мистецької освіченості студентів, форм їх визначення як реалізованих цілей освіти. З’ясовано, що певна кількість майбутніх учителів музичного мистецтва не відповідали тим рівням сформованості інструментально-виконавської підготовки, які необхідні їм у майбутній продуктивній музично-педагогічній діяльності, а це свідчить про репродуктивний характер їхньої діяльності. Однією з важливих якостей вчителя музичного мистецтва, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності. Джерела готовності до інноваційної діяльності осягають проблематику особистісного розвитку, професійної спрямованості, професійної освіти, виховання й самовиховання, професійного самовизначення педагога. За результатами констатувального експерименту та вихідними даними початкових зрізів у контрольних і експериментальних групах виявлено недостатню підготовленість студентів до інструментально-виконавської інноваційної діяльності. На основі системного підходу, відповідно до розробленої компонентної структури надано характеристики високому, середньому та низькому рівням інструментально-виконавської підготовленості майбутніх учителів музичного мистецтва. Результати констатувального експерименту засвідчили, що певна кількість майбутніх учителів музичного мистецтва не відповідали тим рівням сформованості інструментально-виконавської підготовки, які необхідні їм у майбутній продуктивній музично-педагогічній діяльності

Посилання

Andreev, V.I., 2000. Pedahohyka: ucheb. kurs tvorcheskoho samorazvytyia [Pedagogy: course of creative self-development]. Kazan.

Bohdanova, I.M., 2000. Pedahohichna innovatyka: navch. posibnyk [Pedagogical Innovation: textbook]. Odesa, pp. 5-34.

Kozyr, A.V. 2008. Profesiina maisternist uchyteliv muzyky: teoriia i praktyka formuvannia v systemi bahatorivnevoi osvity: monohrafiia [Professional mastery of music teachers: theory and practice of formation in the system of multilevel education: monograph]. Kyyiv, p. 378.

Omelchenko, S., 1998. Intelekt i tvorchist: hrani vzaiemopronyknennia [Intellect and creativity: the edges of interosculation]. Lviv, pp. 132-139.

Piekhota, O.M., Kiktenko, A.Z., Liubarska, O.M. and oth., 2004. Osvitni tekhnolohii: navch.-metod. posib. [Educational technologies: textbook]. Kyyiv.

Podmazin, S., 2000. Lichnostno orientirovannoe obrazovanie: sots.-filos. issled. [Personally-oriented education: social-philosoph. research]. Zaporozhie.

Slastenin, V.A., 2004. Pedahohika professionalnoho obrazovaniia: ucheb. posobie [Pedagogy of vocational education: textbook]. Moscow.

Опубліковано
2020-03-02
Як цитувати
Козир, А., & Лабунець, В. (2020). ДІАГНОСТИКА РІВНІВ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (15), 27-42. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-2
Номер
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВА