СУТЬ І СТРУКТУРА ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ-ГРАФІКІВ

  • Алла Максимова Арт академія сучасного мистецтва ім. С. Далі
Ключові слова: суть і структура проєктної культури, проєктна культура майбутніх дизайнерів-графіків, професійна підготовка, графічний дизайн

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз базових понять для формулювання змісту поняття «проєктна культура», висвітлення його суті і структури. Запропоновано авторське тлумачення поняття «проєктна культура майбутніх дизайнерів-графіків» як складного соціокультурного і психолого-педагогічного феномену, що охоплює ціннісне ставлення до проєктної діяльності, прагнення до перетворення дійсності, володіння професійними знаннями і вміннями, котрі реалізуються у проєктній діяльності на індивідуально-творчому рівні, універсальну здатність до творчого проєктного мислення, спроможність до рефлексії особистісних досягнень у проєктній діяльності. Основними характеристиками проєктної культури майбутніх дизайнерів-графіків визначено рівні розвиненості професійних якостей дизайнера, а саме: культура творчого і проєктного мислення; теоретичні знання і володіння засобами дизайнерського проєктування та проєктними методами; художні вміння та навички для здатності успішного самостійного розроблення та реалізації проєктів у галузі графічного дизайну.

Посилання

Kolesnykova, Y`. A. and Gorchakova-Sybyrskaya, M. P., 2005. Pedagogycheskoe proektyrovanye [Pedagogical design]: ucheb. posobye dlya vussh. ucheb. zavedenyj. Moskva : Akademyya.

Oruzha, L. V., 2011. Pidgotovka majbutnix faxivciv z dyzajnu u vyshhomu navchalnomu zakladi [Preparation of future design professionals in the Institution of higher education]: monografiya. Kyyiv : IVCz ALKON.

Cheskydova, O. A., 2007. Stanovlenye systemu razvytyya proektnoj kulturu uchashhyxsya [Establishing the system of students’ project culture development]. Dyalog yazukov y kultur v sovremennom myre [Dialogue of languages and cultures in the modern world]: materyalu Mezhdunar. n Established system, development of project culture, newcomers auch.-prakt. konf.: V 2 t. Moskva : Moskovskyj oblastnoj un-t, vol. 2. pp. 75–78.

Mynervyn, G. B., Shymko, V. T. and Efymov, A. V., 2004. Dyzajn [Design]. Yllyustryrovannuj slovar-spravochnyk. Moskva : Arxytektura-S.

Kaukyna, O. V., 2009. Soderzhatelno-funkcyonalnue xarakterystyky model` formyrovanyya proektnoj kulturu budushhyx dyzajnerov v processe professyonalnoj podgotovky v vuze [Content and functional characteristics model of forming future designers’ project culture in the process of professional training in university]. Sybyrskyj pedagogycheskyj zhurnal. no. 11. pp. 51–60.

Arystova, U. V., 2007. Modelyrovanye systemы professyonalnoj podgotovky dyzajnerov v vuze [Simulated systems of professional training of designers in university] : avtoref. dyss. na soys. nauch. stepeny d-ra ped. nauk: 13.00.08 / Mosk. ped. gos. un-t. Moskva.

Sydorenko, V. F., 1988. Genezys proektnoj kulturu [Genesis of project culture]. Voprosu fylosofyy [Questions of philosophy]. no. 3. pp. 86–99.

Опубліковано
2020-03-02
Як цитувати
Максимова, А. (2020). СУТЬ І СТРУКТУРА ПРОЄКТНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ-ГРАФІКІВ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (15), 72-86. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-5
Номер
Розділ
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ МИСТЕЦТВА