ТВОРЧІСТЬ І ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

  • Ся Ван Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: учитель, мистецтво інтерпретації, художньо-виконавська самоефективність, оцінювання, творчість

Анотація

У статті йдеться про актуальність дослідження, яка зумовлена потребами модернізації музично-педагогічної освіти. Підкреслюється значення виконавської майстерності для продуктивного перебігу музично-виховного процесу. Художньо-виконавська самоефективність визначається як необхідна професійна якість сучасного учителя музичного мистецтва. Підкреслюється, що впевненість у власній спроможності надихнути дітей мистецтвом, вміння доцільно використати для цього власні музично-виконавські ресурси, ефективність у застосування методів і прийомів художньої взаємодії з учнями – характерні особливості професійної діяльності вчителя.
Наведено авторське визначення дефініції «художньо-виконавська самоефективність учителя музичного мистецтва». Художньо-виконавська самоефективність – це особистісне динамічне утворення, яке виражає впевненість у власних виконавських можливостях, сприяє художній результативності інтерпретаційної діяльності, спроможності учителя музики донести до учнів твір мистецтва у всій повноті його естетичних переваг.
Особливу увагу в статті приділено розкриттю ролі оцінювальних і творчих процесів у становленні художньо-виконавської самоефективності учителя.
Самоконтроль і самооцінювання визначаються як важливі детермінанти досягнення виразності інтерпретації, а також як засоби встановлення художньо-творчого контакту між учителем-виконавцем і юними слухачами.
Вагомим чинником становлення художньо-виконавської самоефективності особистості визнається також творче спрямування музично-виконавської діяльності. У статті наголошується, що інтерпретаційний процес за своєю суттю – джерело творчої енергії. Успішному виконавцю притаманна здатність до творчого самовиявлення. Отже, творчість є не тільки важливим фактором створення високохудожнього трактування музичного твору, а й необхідним стимулом формування художньо-виконавської самоефективності учителя музичного мистецтва.

Посилання

Andrushhenko, V. P., 2013. Aksiologichna platforma pedagogichnogo procesu (problema formuvannya). [Axiological platform of the pedagogical process (the problem of formation).] Vyshha osvita Ukrayiny : teoret. ta nauk.-metod. chasopys. no. 3(50). Dodatok 1 : Pedagogika vyshhoyi shkoly: metodologiya, teoriya, texnologiyi. vol.1.

Vasyleva, T. Y., 2008. Dynamyka professyonalnoj samoeffektyvnosty budushhego pedagoga-psyxologa [The dynamics of professional self-efficacy of a future teacher-psychologist]: Avtoref. dys. ... kand. psyxol. nauk. M.

Gajdar, M. Y., 2008. Razvytye lychnostnoj samotffektyvnosty studentov-psyxologov na etape vuzovskogo obuchenyya [The development of personal self-efficacy of psychology students at the stage of university education] : dys ... kand. psy`xol. nauk. [Mesto zashhyty: Kur. gos. un-t]. Voronezh: yl. RGB OD, 61 09-19/135).

Ignatyuk, O. A., 2009. Formuvannya gotovnosti majbutn`ogo inzhenera do profesijnogo samovdoskonalennya [Forming readiness of the future engineer for professional activity]: teoriya i prakty`ka : monogr. X. : NTU «XP1».

Kobecz, V. N., 2012, Koncepcyya samoеffektyvnosty y` eё y`spol`zovany`e v processe podgotovky` budushhy`x menedzherov. [The concept of self-efficacy and its application in the process of training of the future managers.] Teoriya i prakty`ka upravlinnya social`ny`my` sy`stemamy`. X.: NTU «XPI», no. 3, pp. 24-30.

Kremeshna, T. I., 2017. Pedagogichna samoefektyvnist` majbutnix uchyteliv muzyky: faktory ta shlyaxy formuvannya. [Pedagogical self-efficacy of future music teachers: factors and ways of formation.] Muzychne mystecztvo v osvitologichnomu dyskursi. no. 2. pp. 133-135. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/maed_2017_2_25.

Omko, R. T., 2011. Ponyattya gotovnosti do profesijnoyi diyal`nosti na suchasnomu etapi rozvytku psyxologichoyi nauky. [The concept of readiness to ferform professional activity at the present stage of development of psychological science. ] Problemy suchasnoyi psyxologiyi. K.: Vypusk 3.

Parfёnova, N. B., 1993. Psyxologycheskye osobennosty razvytyya uverennosty v mladshem shkolnom vozraste [Psychological features of the development of self-confidence in the early school age]: Avtoref. dys. ... kand. psyxol. nauk. SPb.

Romek, V. G., 1996. Ponyatye uverennosty v sebe v sovremennoj socyalnoj psyxologyy. [The concept of self-confidence in modern social psychology] Psyxologychesky`j vestnyk. vol. 2, issue 1. pp. 132-146.

Xell, L. and Zygler, D., 1997. Teoryy lychnosty (Osnovnыe polozhenyya, yssledovanyya y prymenenye). [Theories of personality (Main principles, research and application).] SPb. : Pyter [y dr.], pp. 390 - 426.

Yan Czzyun., 2018. Osnovnye napravlenyya professyonalnogo obuchenyya budushhyx uchytelej muzыkalnogo yskusstva v Kytae /Yang Jun. //Valorificarea strategiilor inovationale de dezvoltare a invamantului artistic contemporam /coord: Tetiana Bularga. Balti. S.n.: Tipogr.: «Indigou Color», pp. 197-203.

Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control / А. Bandura А. N.Y.: W. H. Freeman & Co, 1997.

Stajkovic A. D., Luthans F. Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis// Psychological Bulletin, Sep 1998, vol. 124, № 2.

Опубліковано
2020-03-02
Як цитувати
Ван, С. (2020). ТВОРЧІСТЬ І ОЦІНЮВАННЯ ЯК ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (15), 203-217. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-14
Номер
Розділ
ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ