ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЕМПАТІЇ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

  • У Ціжуй Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: художня емпатія, принципи формування, фортепіанне навчання, майбутній учитель музичного мистецтва

Анотація

У статті розкриваються принципи, дотримання яких у процесі фортепіанного навчання сприятиме ефективному формуванню художньої емпатії студентів. До основних віднесено: принцип аксіологічності, принцип емоційності, принцип полікультурності, принцип суб’єктності і принцип інтерактивності.

Посилання

Bočkarev L.L. Psyxolohyja muzikal noj dejatel nosty/ L.L.Bočkarev. M.: Ynstytut psyxolohy RAN, 1997. 351 s.
Vihotskyj L.S. Psyxolohyja yskusstva/ L.S.Vihotskyj. M.: Pedahohyka, 1987. 345 s.
Meduševskyj V.V. O zakonomirnostjax y sredstvax xudožestvennoho vozdejstvyja muzyky / V.V. Meduševskyj. M.:Muzika, 1976. 254 s.
Padalka H. M. Pedahohika mystectva (Teorija i metodyka vykladannja mystic kyx dyscyplin)/ H.M. Padalka. K.: Osvita Ukrajiny, 2008. 274 s.
Rodžers K.R. Vzhljad na psyxoterapiju. Stanovlenye čeloveka/ K.R.Rodžers; per. s anhl. M.M. Ysenynoj. M.: Prohress: Unyvers., 1994. 979 s.
Caharelly Ju.A. Psyxolohyja muzыkal no-yspolnytel skoj dejatel nosty/ Ju.A.Caharelly: Avtoref. dys. … dokt. psyx. nauk:19.00.03. L.,1990. 41 s.
Cipyn H.M .Muzikant y eho rabota: Problemi psyxolohyy tvorčestva/ H.M.Cipyn. M.: Sov. Kompozytor, 1988. 384 s.
Šackaja V.N. Muzыkal no-эstetyčeskoe vospytanye detej y junošestva/ V.N.Šackaja. – M.:Pedahohyka,1975. 197 s.
Jakonjuk V.L. Razvytye ynteresa k professyy učytelja muzыky/ V.L.Jakonjuk. Mynsk: Vыš. škola, 1979. 104 s.
Lundin R. W. An Objective Psychology of Music. The Ronald Press Company. N. Y., 1953.
Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Ціжуй, У. (2018). ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЕМПАТІЇ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ . Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (13), 146-157. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/37
Номер
Розділ
ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ