ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

  • Ао Денгаова Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Ключові слова: нова парадигма, система освіти, фахові можливості, художньо-педагогічна освіта, фахова культура

Анотація

В статті обґрунтовуються принципи удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики як універсальної виховної системи, здатної оптимізувати процес особистісного розвитку студентів у складних умовах сучасного суспільного буття. Підкреслюється, що важливим завданням педагогічної науки є розробка системи художньо-педагогічної освіти майбутніх учителів музики. На основі аналітико-синтетичного огляду та узагальнення проаналізовано особливості реалізації специфічних принципів удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики в умовах кредитно-модульної системи навчання, а саме: порівняльної трудомісткості кредитів, методичного консультування, організаційної динамічності, гнучкості і партнерства, пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку, прогностичності, технологічності, усвідомлення перспективи, діагностичності.

Посилання

Andrushhenko V. P., Andrushhenko T. V., Savel`yev V. L. (2014). Konsty`tucializaciya osvitn`ogo prostoru Yevropy`: aksiologichny`j vy`mir. Ky`yiv: «Lesya», 2014. 460 s.

Bolons`ky`j proces u faktax i dokumentax (2003) / Uporyad. Stepko M. F., Bolyubash Ya. Ya., Grubiyanko V. V., Babin I. I. Ky`yiv–Ternopil`: Vy`d-vo TDPU im. V. Gnatyuka, 2003. 52 s.

Lobach O. O. (2013). Kordocentry`chna parady`gma rozvy`tku emocijnoyi kul`tury` vchy`telya my`stecz`ky`x dy`scy`plin. Uchy`tel` my`stecz`ky`x dy`scy`plin u dy`skursi pedagogichnoyi majsternosti : monograf. / za nauk. red. O. M. Oty`ch. Berdyans`k, 2013. C. 98-114.

Orlov V. F., Fursa O. O., Banit O. V. (2012). Pedagogichna majsternist` vy`kladacha my`stecz`ky`x dy`scy`plin : navch.-metod. posib. Ky`yiv : Edel`vejs, 2012. 272 s.

Padalka G. M. (2008) Pedagogika my`stecztva (Teoriya i metody`ka vy`kladannya my`stecz`ky`x dy`scy`plin): monograf. Ky`yiv : Osvita Ukrayiny`, 2008. 274 s.

Rebrova O. Ye. (2012). Metodologichni osnovy` pedagogichnoyi mental`nosti: kul`turologichny`j ta profesijny`j aspekty`: monograf. Ky`yiv: NPU im. M. P. Dragomanova, 2012. 283 s.

Sy`dorov N. R. (2007). Fy`losofy`ya obrazovany`ya. Vvedeny`e. Sankt-Peterburg: Py`ter, 2007. 304 s.

Filosofs`ky`j slovny`k (1986). / za red. V. I. Shy`nkaruka. Ky`yiv : URE, 1986. 800 s.

Xy`zhna O. P. (2010). Innovacijny`j rozvy`tok my`stecz`koyi osvity`: suspil`na potreba ta superechnosti yiyi realizaciyi. Nauka i osvita : nauk.-prakt. zhurn. Pivd. nauk. centru APN Ukrayiny`. 2010. lyuty`j. S. 278-283.

Опубліковано
2017-12-27
Як цитувати
Денгаова, А. (2017). ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (12), 60-73. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/73
Номер
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ