МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ВОЛИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Людмила Єршова ІПТО НАПН України
Ключові слова: Волинь, мистецька освіта, музична освіта, професійна жіноча освіта

Анотація

У статті представлено культурологічний та гендерний аспекти становлення й розвитку мистецької освіти на території Волинської губернії у ХІХ – на початку ХХ ст. Здійснено аналіз передумов становлення мистецької освіти на Волині. Виявлено гендерні особливості культурного життя регіону в зазначений період. Охарактеризовано основні заклади мистецького спрямування.

Посилання

Hrabovs'kyj V. Tvorennya lehendy. Krayeznavchi notatky / V. Hrabovs'kyj. – Zhytomyr : Polissya, 2004. – S. 45-49.

Yershov V. Yu.I. Krashevs'kyj v Zhytomyri. 1853 – 1860 rr. / V. Yershov // Volyn'-Zhytomyrshchyna: Istoryko filolohichnyj zbirnyk z rehional'nykh problem. – Zhytomyr, 2000. – № 5. – S. 4-20.

Zlatkovskij M. Professionalnye zhenskie shkoly v Rossii. Teatralnye uchilishcha, konservatorii i risovalnye shkoly / M. Zlatkovskij // Zhenskoe obrazovanie (SPb). – 1878. – № 5. – Maj. – S. 323 – 338.

Kopot' I. Vin ye henij, yakyj na shchastya, obrav fortepiano / I. Kopot' // Provyntsyal'nyj Zhytomyr. – 2001. – 5 sentyabrya (№ 19). – S. 7.

Pamyatnaya knizhka direkcii narodnyh uchilishch Volynskoj gubernii na 1914 god. – Zhitomir, 1914. – 461 s.

Skorulskij Mihail: Vospominaniya. Pisma. Materialy / sost. R.N. Skorulskaya. – K. : Muz. Ukraіna, 1988. – 326 s.

Shamaieva K. Muzyka v Kremenetskomu litsei / K. Shamaieva // Ukrainska muzychna spadshchyna. Statti. Materialy. Dokumenty. Vypusk I. / Za red. M.M. Hordiichuka. – K. : Muz. Ukraina, 1989. – S. 46-52.

Komorowski J. Polskie życie teatralne na Podolu і Wołyniu do 1863 roku. – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź / J.Komorowski. – Zakład narodowy imienia Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. – 149 s.

Опубліковано
2016-11-30
Як цитувати
Єршова, Л. (2016). МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ВОЛИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (11), 82-95. вилучено із https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/98
Номер
Розділ
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ