СКРАЙБІНГ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ У КОЛЕДЖАХ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ

  • Вікторія Бойта Мистецький коледж імені Сальвадора Далі
Ключові слова: скрайбінг, скрайб, скрайбінг-фасилітація, візуалізація

Анотація

У статті висвітлено результати дослідження скрайбінгу як однієї із форм роботи студентів, яку доцільно використовувати під час занять з літератури у мистецькому коледжі. З’ясовано зміст, значення поняття «скрайбінг»; визначено особливості викладання літератури у коледжах мистецького профілю відповідно до когнітивних особливостей студентів, а саме: глибоко розвинененої зорової пам’яті, образного мислення і творчих здібностей; обґрунтувано необхідність і специфіку впровадження у коледжах мистецького профілю такої форми роботи як скрайбінг для запам’ятовування, збереження і відтворення навчального матеріалу з української мови і літератури; досліджено вплив використання скрайбінгу на якість запам’ятовування навчального матеріалу з літератури на індивідуальні особливості студентів, а саме: полегшення сприйняття навчальної інформації студентами відповідно до їхніх когнітивних особливостей, поліпшення рівня запам’ятовування, збільшення точності відтворення інформації, зменшення обсягу часу, потрібного для запам’ятовування, підвищення навчальної мотивації, розширення творчих можливостей студентів, розвиток образної пам’яті та мислення, розвиток пізнавального інтересу в студентів до вивчення мови та літератури; наведено приклади використання скрайбінгу у практичній діяльності коледжу мистецького профілю; визначено перспективи використання скрайбінгу як однієї із форм роботи студентів під час вивчення літератури.

Посилання

Bezuglyj, D. S., 2014. Vizualizaciya yak suchasna strategiya navchannya/ [Visualization as a modern teaching strategy] Fizyko-matematychna osvita. issue. 1. pp. 5-11 [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2014_1_3

Bilousova, L. I. and Zhy`tyen`ova, N. V., 2016. Vizualizaciya navchal`nogo materialu z vy`kory`stannyam texnologiyi skrajbing u profesijnij diyal`nosti vchy`telya. [Visualization of educational material with the use of scribing technology in the professional activity of a teacher.] Fizy`ko-matematy`chna osvita. issue. 1. pp. 39–47.

Vorozhejkina, O. M., 2011. 100 cikavy`x idej dlya provedennya uroku. [100 interesting ideas for the lesson.]. Xarkiv: Osnova.

Voroshy`lova, M. B., 2006. Kreoly`zovannyj tekst: aspekty y`zucheny`ya. [Creolized text: aspects of study.]. Poly`ty`cheskaya ly`ngvy`sty`ka. issue. 20. Ekatery`nburg, pp. 180-189.

Isayeva, O.O., Kreolizovany`j tekst na urokax svitovoyi literatury` yak faktor akty`vizaciyi chy`tacz`koyi diyal`nosti [Creolized text in the lessons of world literature as a factor in the activation of reading activity] [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://media.ippo.kubg.edu.ua/wpcontent/uploads/2014/08/isaeva_kreolizovanyj_tekst.doc.

Kly`menko, Zh. V., 2019. Dy`va vizualizaciyi, abo Yak zroby`ty` znannya vy`dy`my`my`, a uroky` literatury` – nezabutnimy. [Miracles of visualization, or How to make knowledge visible and literature lessons unforgettable.] Vsesvitnya literatura v shkolax Ukrayiny`. no. 3. pp. 2 – 12.

Onofrijchuk, L. O., Skrajbing yak suchasna forma vizualizaciyi navchal`nogo materialu v zakladi vy`shhoyi osvity. [Scribing as a modern form of visualization of educational material in a higher education institution] ` [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6068

Sy`dorchuk, N. G., 2016. Skrajbing : innovaciyi ta trady`ciyi audiovizual`noyi pidtry`mky` navchal`nogo procesu. [Scribing: innovations and traditions of audiovisual support of the educational process]. Kreaty`vna pedagogika : nauk.-metod. Zhurnal. Akademiya mizhnarodnogo spivrobitny`cztva z kreaty`vnoyi pedagogiky`. Zhy`tomy`r : Polissya, issue. 11. pp. 57–64.

Опубліковано
2020-03-02
Як цитувати
Бойта, В. (2020). СКРАЙБІНГ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ У КОЛЕДЖАХ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент, (15), 162-172. https://doi.org/10.37041/2410-4434-2020-15-11
Номер
Розділ
ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ